Witamy na stronach Polskiej Misji Katolickiej w Bremie !

Staropolskie „Grüß Gott“,
Altpolnische „Szczęść Boże“

Ost. akt.  31 maja 2024,  17:25

local_library

Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana!

- Św. Jan Paweł II -


Systematyczna katecheza, prowadzona przez kilkoro katechetek i katechetów, obejmuje dzieci i młodzież. W ramach nauki religii rokrocznie prowadzone jest przygotowanie do pierwszej spowiedzi i Komunii św., co dwa lata udzielny jest sakrament bierzmowania.

Bliższe Informacje mozemy znaleźć w Biuletynie Parafialnym. Jest też zamieszczony na stronie internetowej. Zapraszamy.