Witamy na stronach Polskiej Misji Katolickiej w Bremie !

Staropolskie „Grüß Gott“,
Altpolnische „Szczęść Boże“

Ost. akt.  31 maja 2024,  17:25

Proboszcz Polskiej Misji Katolickiej w Bremen

Ks. Jan Kurcap


Ks. mgr Jan Kurcap

Telefon: +49 171 1697884

E-Mail: J.Kurcap@bistum-os.de
Ksiądz wikariusz Polskiej Misji Katolickiej w Bremen

Ks. mgr Władysław Małyszko


Ks. mgr Władysław Małyszko

Telefon: +49 1520 2313362

E-Mail: w.malyszko@pmk-bremen.de


Ksiądz Władysław Małyszko urodził się 1 sierpnia 1998 roku w Grodnie. Pochodzi z parafii Św. Wacława w Wołkowysku. Jako diakon odbył praktykę liturgiczną i duszpasterską w lidzkiej parafii Podwyższenia Krzyża Świętego (fara). Święcenia kapłańskie przyjął 3 września 2022 w Grodnie. Od 7 października 2022 do 25 maja 2023 pełnił posługę duszpasterską jako wikariusz w parafii katedralnej w Grodnie. Od 1 czerwca 2023 podjął działalność duszpasterską jako wikariusz PMK w Bremen.

Posługuje się językiem polskim, białoruskim, rosyjskim, trochę angielskim.