Witamy na stronach Polskiej Misji Katolickiej w Bremie !

Staropolskie „Grüß Gott“,
Altpolnische „Szczęść Boże“

Nie będziesz obcował z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą.
To jest obrzydliwość !

- Kpł 18:22.24-25.29 -

Ost. aktualizacja  7 września 2020  11:45